درباره قلعه زیادآباد

درباره قلعه زیادآباد

درباره قلعه زیادآباد

ایران دارای قلعه های زیادی است که یکی از این قلعه ها قلعه ی روستای زیاد آباد است که در زمان های جنگ زن ها و بچه ها و افراد سال خورده به آنجا میرفتند پدرم میگوید :حدود ۵۳ سال پیش در زیاد آباد سیلی راه افتاد که حدود ۱ متر یا کمتر بود مردم وقتی این سیل آمده به قلعه رفتند وبعد از ۴الی ۵ ساعت به خانه های خود برگشتند پدرم میگوید :مقداری از این سیل به خندق رفته ومقداری از آن به قنات ها ومقداری از آن ها به جوب هارفته بود.قلهعه ی زیاد آباد یک مسجد هم داشته که اولین مشجد زیاد آباد بوده ونام آ ن مسجد امام موسی بن جعفر بود که در آن زمان برای خواندن نماز خود به آن مسجد میرفتند. امروزه این قلعه را باز سازی کردند در زمان های قدیم که جنگ میشده مردان تفنگ های خود رابرداشته وآن هارا در جاهای مخصوص تفتگ میگذاشتند وتیر اندازی میکردند .

 

۱۴ آذر ۱۳۹۸ / توسط / در,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.