تراشکاری رسول

خیابان صنعتی.خیابان خواجه انصاری.تعمیرگاهCNG البرز
تاریخ ارسال: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
دسته بندی : کارخانجات و مراکز صنعتی تولیدی

تراشکاری رسول

خیابان صنعتی.خیابان خواجه انصاری.تعمیرگاهCNG البرز

تلفن:۰۹۱۳۹۰۹۶۱۰۲

ویژگی ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.